Osoby zadłużone często mają problem z otrzymaniem kredytu lub pożyczki bezprocentowe w banku. Pojawienie się na listach BIK’u i BIG’u sprawia, że banki podchodzą z rezerwą do takiego klienta. Niesolidny klient stanowi ryzyko poniesienia strat finansowych. Obecna kwota wszystkich zadłużeń wynosi prawie 74 mld zł. 1Nie oznacza to jednak, że dłużnicy nie mają żadnej możliwości wzięcia pożyczki bez procentu. Rozwiązaniem są oferty firm pozabankowych, polegające na podżyrowaniu pożyczki przez osobę o dobrej zdolności kredytowej.

Czy pożyczkę z gwarantem można wziąć online?

Wiele firm pożyczkowych oferuje swoim klientom nie tylko możliwość zaciągnięcia zobowiązania posiadając zadłużenie, ale również dokonanie tej transakcji bez wychodzenia z domu. To niezwykle wygodne rozwiązanie szczególnie w przypadku pożyczki bezprocentowe z gwarantem, ponieważ nie wymaga odwiedzania placówki przez osobę, która będzie poręczać. Proces na pożyczki bezprocentowe wymaga przejścia dodatkowych kroków, jednak nie jest bardzo skomplikowany.

Pożyczka z gwarantem online – krok po kroku

  1. Złożenie wniosku online – w formularzu należy wskazać dane dotyczące i pożyczkobiorcy i poręczyciela. Gwarant musi spełniać szereg warunków, dzięki którym pożyczka bezprocentowa zostanie przyznana.
  2. Odpowiedź gwaranta – firma pożyczkowa prześle na adres e-mail poręczyciela dodatkowy formularz, który należy wypełnić i odesłać.
  3. Przedstawiciel parabanku skontaktuje się zarówno z pożyczkobiorcą, jak i gwarantem. Kontakt ten zazwyczaj jest telefoniczny i na jego podstawie zapada decyzja. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza przyznanie pożyczki.
  4. Pieniądze przekazywane są na konto gwaranta.

Kto może zostać gwarantem?

Nie każdy może poręczać podczas ubiegania się o pożyczkę. Banki biorą pod uwagę nie tylko zdolność kredytową gwaranta, ale również jego wiek oraz obywatelstwo. Poręczyciel musi:

  • być pełnoletni, ale nie przekraczać górnej granicy wiekowej ustalanej indywidualnie przez firmy pożyczkowe (zazwyczaj 60-75 lat)
  • posiadać obywatelstwo polskie i dokument tożsamości, który to potwierdza
  • nie być w stanie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

1https://media.bik.pl/publikacje/att/1389910